OK5045 | เครื่องจักร Taisei NC ภายในเครื่องบด | GRI-60C-K

หมายเลขการจัดการ OK5045
สถานที่เก็บสินค้า สำนักงานขาย Kanto

メーカー:大成機械 年式:2011
NC研削盤 NC内面研削盤


แบบฟอร์มการติดต่อ ส่งในบรรทัด โทรศัพท์

สำหรับการใช้ภายใน สำหรับกล้องถ่ายรูป