OK0671 | เครื่องเจียรผิว Okamoto | OMA-350

在庫

หมายเลขการจัดการ OK0671
สถานที่เก็บสินค้า สำนักงานขาย (โอซาก้า)
Okabe Quality (OQ)OQ คืออะไร

メーカー:岡本 年式:1979
研削盤 平面研削盤
チャック250*125 集塵機 手動


แบบฟอร์มการติดต่อ

โทรศัพท์

สำหรับการใช้ภายใน สำหรับกล้องถ่ายรูป