OKK 立型フライス盤 | MH-2V

立型フライス盤, フライス盤OKK, 1969, MH-2V

機械名 フライス盤 立型フライス盤
メーカー OKK
年式 1969
形式 MH-2V
仕様 T:290*1310, XYZ:720*260*360, No.50
在庫地 本社(岡山)
管理ナンバー 7698
Memo
Print Friendly, PDF & Email
在庫確認・見積依頼